Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Uchwały 2021 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021 rok, bieżące, menu 131 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021 rok

Data wytworzenia 2022-02-11, ostatniej modyfikacji 2022-02-11 09:36

Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2021 roku:

1. UCHWAŁA NR 200/XXIX/21RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024", 2. UCHWAŁA NR 201/XXIX/21 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na dofinansowanie realizacji i modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wytworzenia 2021-12-06, ostatniej modyfikacji 2021-12-06 13:19

Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 roku

Nr 189/XXVIII/21 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r." Nr 190/XXVIII/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok, Nr 191/XXVIII/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych
Data wytworzenia 2021-11-04, ostatniej modyfikacji 2021-11-04 13:18

Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 października 2021 r.

Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 października 2021 r. UCHWAŁA 179/XXVII/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego, UCHWAŁA 180/XXVII/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Budżetu i Polityki Gospodarczej oraz ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania, UCHWAŁA NR 181/XXVII/21 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Brzóski-Falki,
Data wytworzenia 2021-10-04, ostatniej modyfikacji 2021-10-04 09:48

Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 września 2021 r.

Nr 173/XXVI/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Brzóski-Falki obejmującej południowo- zachodnią część terenów miejscowości Brzóski-Falki Nr 174/XXVI/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Osipy-Kolonia Nr 175/XXVI/21 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
Data wytworzenia 2021-07-27, ostatniej modyfikacji 2021-07-27 14:28

Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lipca 2021 r.

Uchwała 165.XXV.21.2021-07-22 Uchwała 166.XXV.21.2021.07.22 Uchwała 167.XXV.21.2021-07-22 Uchwała 168.XXV.21.2021-07-22 Uchwała 169.XXV.21.2021-07-22 Uchwała 170.XXV.21.2021-07-22 Uchwała 171.XXV.21.2021-07-22 Uchwała 172.XXV.21.2021-07-22
Data wytworzenia 2021-07-01, ostatniej modyfikacji 2021-07-01 12:23

Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 czerwca 2021 r.

Nr 158/XXIV/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania Nr 15 9 /XXIV/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2020 rok Nr 1 60 /XXIV/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie Nr 161/XXIV/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gołasze-Puszcza Nr 162/XXIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż
Data wytworzenia 2021-05-24, ostatniej modyfikacji 2021-05-24 08:48

Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 18 maja 2021 r.

NR 153/XXIII/21 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków energetycznych NR 154/XXIII/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego NR 155/XXIII/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego NR 156/XXIII/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Data wytworzenia 2021-03-05, ostatniej modyfikacji 2021-03-05 15:05

Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 19.02.2021 r.

- NR 145/XXI/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - NR 146/ /XXI/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2021 rok - NR 147/ /XXI/21 w sprawie rozpatrzenia petycji - NR 148/ /XXI/21 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością - NR 149/ /XXI/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wysokie Mazowieckie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.