Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa IOD
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obowiązek informacyjny - IOD, menu 28, artykuł 18 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

IOD

Obowiązek informacyjny

"1 Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek leśny"

"2 Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek rolny"

"3 Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek od nieruchomości"

"4 Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek od środków transportowych"

"5 Obowiązek informacyjny - Zwrot podatku akcyzowego od palliw płynnych"

"6 Obowiązek informacyjny - Udział w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy"

"7 Obowiązek informacyjny - Opłaty lokalne"

"8 Obowiązek informacyjny - Wpłaty i Wypłaty z Kasy"

"9 Obowiązek informacyjny - Księgowość budżetowa; centralizacja VAT"

"10 Obowiązek informacyjny - Informacja publiczna"

"11 Obowiązek informacyjny - Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej"

"12 Obowiązek informacyjny - Archiwum"

"13 Obowiązek informacyjny - Monitoring wizyjny"

"14 Obowiązek informacyjny - Promocja i marketing"

"15 Obowiązek informacyjny - Skargi i wnioski"

"16 Obowiązek informacyjny - Powszechny obowiązek obrony"

"17 Obowiązek informacyjny - Obrona Cywilna"

"18 Obowiązek informacyjny - Zarządzanie kryzysowe"

"19 Obowiązek informacyjny - Ochotnicza Straż Pożarna"

"20 Obowiązek informacyjny - Szkody w rolnictwie"

"21 Obowiązek informacyjny - Projekty unijne i inne"

"22 Obowiązek informacyjny - Dane kadrowo-płacowe"

"23 Obowiązek informacyjny - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

"24 Obowiązek informacyjny - Ubezpieczenia pracowników"

"25 Obowiązek informacyjny - Ewidencja ludności"

"26 Obowiązek informacyjny - Dowody osobiste"

"27 Obowiązek informacyjny - Odznaczenia"

"28 Obowiązek informacyjny - Dane kandydatów do wyborów i referendów"

"29 Obowiązek informacyjny - Dane kandydatów, członków komisji i komitetów wyborczych"

"30 Obowiązek informacyjny - Rejestr wyborców"

"31 Obowiązek informacyjny - Zamówienia publiczne i dane kontrahentów"

"32 Obowiązek informacyjny - CEIDG (Centralna Ewidencja Informcji Działalnośći Gospodarczej)"

"33 Obowiązek informacyjny - Oświata"

"34 Obowiązek informacyjny - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych"

"35 Obowiązek informacyjny - Dowożenie dzieci do szkół"

"36 Obowiązek informacyjny - Program pomocy materialnej dla uczniów"

"37 Obowiązek informacyjny - Opłaty adiacenckie"

"38 Obowiązek informacyjny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego"

"39 Obowiązek informacyjny - Podział nieruchomości, rozgraniczenie"

"40 Obowiązek informacyjny - Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu"

"41 Obowiązek informacyjny - Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"

"42 Obowiązek informacyjny - Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację inwestycji"

"43 Obowiązek informacyjny - Obsługa stosunków wodno - prawnych"

"44 Obowiązek informacyjny - Plany urządzeń lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa"

"45 Obowiązek informacyjny - Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego"

"46 Obowiązek informacyjny - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów"

"47 Obowiązek informacyjny - Ewidencja dróg"

"48 Obowiązek Informacyjny - Ewidencja zabytków"

"49 Obowiązek Informacyjny - Ewidencja miejsc pamięci"

"50 Obowiązek informacyjny - Zarządzanie drogami gminnymi"

"51 Obowiązek informacyjny - Zajęcie pasa drogowego"

"52 Obowiązek informacyjny - Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"

"53 Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na eksploatacje kopalin"

"54 Obowiązek informacyjny - Umowy najmu, dzierżawy i użytkowanie wieczyste"

"55 Obowiązek informacyjny - Obrót nieruchomościami gminnymi i majątkiem ruchomym"

"56 Obowiązek informacyjny - Rolnictwo"

"57 Obowiązek informacyjny - Media"

"58 Obowiązek informacyjny - Gospodarka komunalna"

"59 Obowiązek informacyjny - Odpady komunalne"

"60 Obowiązek informacyjny - Lista osób ubiegających się o przydział mieszkania"

"61 Obowiązek informacyjny - Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków"

"62 Obowiązek informacyjny - Ewidencja właścicieli zbiorników bezodpływowych"

"63 Obowiązek informacyjny - Substancje szkodliwe"

"64 Obowiązek informacyjny - Bezdomne zwierzęta"

"65 Obowiązek informacyjny - Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"

"66 Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na zbiórki publiczne i imprezy masowe"

"67 Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na hodowlę zwierzęcia niebezpiecznego"

"68 Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na uprawę roślin koncesjonowanych"

"69 Obowiązek informacyjny - Rada Gminy"

"70 Obowiązek informacyjny - Oświadczenia majątkowe"

"71 Obowiązek informacyjny - Wykaz sołtysów"

"72 Obowiązek informacyjny - Fundusz sołecki"

"73 Obowiązek informacyjny - Ewidencja kwater agroturystycznych"

"74 Obowiązek informacyjny - Dane dotyczące skazanych odbywających karę w formie prac społecznych"

"75 Obowiązek informacyjny - Ławnicy"

"76 Obowiązek informacyjny - Pomoc publiczna"

"77 Obowiązek informacyjny - Prace społecznie użyteczne"

"78 Obowiązek informacyjny - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"


Pliki:

obowiązek informacyjny.pdf pobierz plik (241.01 kB)

Metryka

data wytworzenia
2018-08-22
data udostępnienia
2018-08-22
sporządzone przez
Szuberski Andrzej
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
70
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.