Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Statut Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Zmiana Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie - Statut Gminy, menu 43, artykuł 76 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Gminy

Zmiana Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie

Zmiana Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie przyjęta Uchwałą NR 101/XXII/05 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 29 kwietnia 2005r. na XXII Sesji Rady Gminy

 

 

 • Uchwała nr 101/XXII/05

 • rady gminy wysokie mazowieckie

 1. 29 kwietnia 2005r.

  • w sprawie zmian w Statucie Gminy Wysokie Mazowieckie.

   • Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591:z 2002r Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806: z 2003r.Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055i Nr 116,poz.1203) uchwala się, co następuje :

    1. W rozdziale 8 Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 27 / VI/ 03 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 55, poz.1167)

w § 68 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 , 5 i 6 w brzmieniu :

„ 4. Przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków ,należących do kompetencji Rady Gminy dokonuje Przewodniczący Rady w piątki w godzinach od 1300 do 1600 , a w przypadku gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym.

5. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczacego Rady podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych.

6.Wszystkie skargi i wnioski podlegają ewidencji ,którą prowadzi pracownik ds.obsługi Rady.”.

    1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 •  
 • Barbara Łapińska

   •  
 
 
 
 
 
 
 
 

2005-05-04 08:15:00

 
 
 
   •  

Metryka

data wytworzenia
2005-04-29
data udostępnienia
2005-05-05
sporządzone przez
Barbara Łapińska
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
35
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.