Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Kompetencje poszczególnych jednostek Jednostki pomocnicze gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI - Jednostki pomocnicze gminy, menu 63, artykuł 102 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Jednostki pomocnicze gminy

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI

 

 

 • UCHWAŁA NR 11/III/94

 • rady gminy wysokie mazowieckie

 1. 23 sierpnia 1994r.

  • w sprawie: zmiany Statutu samorządu mieszkańców wsi

   • Na podstawie art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym(Dz.U.Nr 16 poz.95,Nr 34 poz.199,Nr 43 poz.253, Nr 89 poz.518, z 1991r. Nr 4 poz.18, Nr 110 poz.473, z 1992r.Nr 85 poz.428,Nr 100 poz.499,z 1993r.Nr 17 poz.78, z 1994r. Nr 86 poz.397) Rada Gminy uchwala, co nastepuje :

    1. W Statucie samorządu mieszkańców wsi uchwalonym uchwałą Nr 35/IX Rady Gminy z dnia 22 grudnia 1992r. wprowadza siastepujące zmiany :

      1. w § 10 - skresla się pkt.3.

      2. § 27 otrzymuje brzmienie :

„1.Kadencja organów samorzadu mieszkańców wsi trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów.

2.Wybory organów samorządu mieszkańców zarządza Rada Gminy w ciągu trzech miesięcy po wyborach do rad gmin oraz ustali termin ich przeprowadzenia.

3. Zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Zarząd Gminy.W tym celu Zarząd Gminy okresli miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród członków Zarządu.

4. Postanowienie Zarzadu Gminy o zwołaniu Zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.”.

    1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Roszkowski

 
 
 
 
 

Metryka

data wytworzenia
2006-01-01
data udostępnienia
2008-01-31
sporządzone przez
Rada Gminy
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
35
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.