Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Informacje o środowisku Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzja nr RIR.6220.3.2021 - Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , menu 80, artykuł 444 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Decyzja nr RIR.6220.3.2021

Wysokie Mazowieckie, dnia 18.03.2021r.


Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie


RIR.6220.3.2021


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.03.2021r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie o numerze RIR.6220.3.2021 na wniosek Pana Bartłomieja Olechwierowicza, zam. Tybory-Kamianka 10, 18-200 Wysokie Mazowieckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie silosu na kiszonkę, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz zwiększeniu docelowej obsady gospodarstwa do 65 DJP na działkach ewidencyjnych 1/6, 144, 170, 8/2, 8/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Tybory-Kamianka.
Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pok. nr 37 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.
Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni.


Z up. Wójta
Sylwia Katarzyna Grochowska
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

 

Załączniki:

1. Obwieszczenie.

2. Decyzja

Metryka

data wytworzenia
2021-03-18
data udostępnienia
2021-03-18
sporządzone przez
opublikowane przez
Ciemiecki Michał
ilość odwiedzin
35
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.