Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Informacje o środowisku Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przed wydaniem decyzji - Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , menu 80, artykuł 460 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przed wydaniem decyzji

Wysokie Mazowieckie, dnia 14.04.2021r.

 

 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

 

 

RIR.6220.9.2021

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zebranych dowodach i materiałach w sprawie

przed wydaniem decyzji

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego
i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie drogi gminnej Nr 107921B na odcinku Święck Wielki – Święck Nowiny na odcinku w km rok. 0+000 – 3+050, na ternie obejmującym działki o nr ewidencyjnym 304 i 294 w obrębie miejscowości Święck Wielki oraz działkę 309/1 w obrębie miejscowości Święck-Nowiny.

 

zawiadamia się

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy m. in. opiniami organów w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pokój 37, tel. (86) 275 26 27 w godzinach od 8.00 — 15.00. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wskazana w piśmie data zawiadomienia jest jednocześnie dniem publicznego obwieszczenia, ogłoszenia, udostępnienia w BIP.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego w piśmie ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2021-04-14
data udostępnienia
2021-04-14
sporządzone przez
opublikowane przez
Ciemiecki Michał
ilość odwiedzin
28
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.