Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Menu góra
Strona startowa Wolne stanowiska pracy Kwestionariusz osobowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Kwestionariusz osobowy - Kwestionariusz osobowy, menu 92, artykuł 136 - BIP - Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

 

Kwestionariusz osobowy

miejsce

na fotografię

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

 

a) nazwisko rodowe............................................................................................................

 

b) imiona rodziców........................................................ .....................................................

 

c) nazwisko rodowe matki .................................................................................................

 

2. Data i miejsce urodzenia

 

3. Obywatelstwo

 

4. Numer ewidencyjny (PESEL)

 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 
 

6. Miejsce zameldowania...................................................................................................................................................

(dokładny adres)

 

...........................................................................................................................................................................................
(adres do korespondencji) (telefon)

 
 

7. Wykształcenie ..............................................................................................................................................................

 

- nazwa szkoły i rok ukończenia ....................................................................................................................................

 

Zawód

 

Specjalność

 

Stopień

 

Tytuł zawodowy - naukowy

 

8. Wykształcenie uzupełniające, podać datę ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania

 

kursy

 
 
 
 

studia podyplomowe

 
 

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych)

okres

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

od

 

do

 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       

10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

 

Znajomość języków obcych

 

Prawo jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności

..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

 

11. Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

1) ....................................................................................... 4) .......................................................................

2) ....................................................................................... 5) .......................................................................

3) ....................................................................................... 6) .......................................................................

12. Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ...............................................................................................................


b) stopień wojskowy ........................................................ numer specjalności wojskowej ..................................................

c) przynależność ewidencyjna do WKU ...............................................................................................................................


d) numer książeczki wojskowej ............................................................................................................................................

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnvch RP .....................................................................................................................

 

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres, telefon)


14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. l, 2, 4, i 6 są zgodnie z dowodem osobistym seria ...........................................


nr........................................ wydanym przez .......................................................................................................................


w............................................................... ............................................................. albo innym dowodem tożsamości

data wydania dowodu osobistego

 


...................................................................... .................................................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby składającej kwestionariusz)

15. Stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. nr 25 z 1997 r. poz. 970) oświadczam, że:

- nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych*

- pozostaję w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Rejonowy Urząd Pracy w........................................

.............................................. od dnia ............................... z prawem* bez prawa* do zasiłku dla

bezrobotnych*.

.................................................... ........................................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby składającej kwestionariusz)

* niepotrzebne skreślić

 

 

 
Pliki:
Kwestionariusz osobowy.doc pobierz plik (146.00 kB) wersja HTML
 

Metryka

data wytworzenia
2013-12-04
data udostępnienia
2013-12-04
sporządzone przez
Wójt Gminy
opublikowane przez
Szuberski Andrzej
ilość odwiedzin
46
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.